Read the Official Description

Một năm, mở rộng Chương trình chuyên nghiệp

Yêu cầu: Bằng cử nhân, kinh nghiệm thực tiễn và IELTS 6 (đề nghị)

Đề án mô đun cho bận rộn

Đề án trực tuyến: Dựa vào học tập từ xa. Mỗi cuộc hội thảo trực tuyến chấm dứt với một bài kiểm tra. Vượt qua tất cả các câu đố và bảo vệ bằng tốt nghiệp, tư vấn trực tuyến cá nhân với giám sát viên và giảng viên của bạn. Học tập từ xa của chúng tôi có giá trị như nhau đối với toàn thời gian.

MBA của CBU trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ được thiết kế cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ làm việc để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động chăm sóc sức khoẻ (lưu ý rằng bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là bằng cấp không phải là học vấn). Chương trình nhằm phát triển các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khoẻ có trách nhiệm và trang bị cho họ những kỹ năng kinh doanh thực tiễn, kỹ năng kinh doanh tiên tiến, chuyên môn lãnh đạo và sự toàn vẹn.

Chúng tôi sẽ dạy bạn

  • Lãnh đạo chiến lược và Quản lý Chất lượng
  • Lập kế hoạch và Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Y tế
  • Quản lý nguồn nhân lực
  • Marketing trong Y tế
  • Phân tích và Quản lý Tài chính
  • Thông tin Y tế (ví dụ như hồ sơ y tế điện tử hồ sơ), công nghệ điều trị hiện đại (ví dụ: nano chẩn đoán, vv)
  • Luật Y tế, Chính sách và Quy chế và Đạo đức
  • Y tế Công cộng, Dịch tễ học và Giới thiệu về Giải phẫu
  • Quản lý và Tiếp thị Dược phẩm Dược
Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by European Institute of Applied Science and Management »

Khóa học này là Qua mạng, Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Open Enrollment
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date