Seinäjoki Đại học Ứng dụng Scieces cung cấp một chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế trong hợp tác với Đại học Centria khoa học ứng dụng.

Seinäjoki Đại học Khoa học Ứng dụng có mạnh hợp tác với các đối tác quan trọng quốc tế: Đại học Khoa học Appilied Aschaffenburg (Đức) và Đại học Missouri, St Louis (Mỹ). Việc hợp tác bao gồm tham gia các khóa tại các trường đại học và chào đón quý khách đến thăm các giảng viên cho ví dụ.

Aschaffenburg Đại học Khoa học Ứng dụng cùng với các đối tác học tập của mình từ SeAMK và St Louis Missouri, cũng hợp tác để tổ chức trường hè quốc tế đầu tiên với nhau.

Chương trình này nhằm cung cấp đào tạo cho các chuyên gia và quản lý các nhiệm vụ trong doanh nghiệp hoạt động quốc tế. Mức độ Thạc sĩ được thực hiện trên một quy mô thời gian hai năm.

Thứ hai chu kỳ độ (thạc sĩ) thực hiện tại một trường đại học khoa học ứng dụng là một mức độ thứ hai vòng trong hệ thống giáo dục đại học châu Âu và cung cấp cho các trình độ chuyên môn tương tự cho văn phòng thành phố và tiểu bang như bằng Thạc sĩ chụp tại một trường đại học.

WHO LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ CHO?

Bạn có đủ điều kiện nếu bạn có một mức độ giáo dục đại học đã hoàn thành ở Phần Lan hoặc một mức độ giáo dục đại học trong lĩnh vực nghiên cứu hoàn thành bên ngoài Phần Lan. Bạn cũng cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc sau khi mức độ giáo dục cao hơn.

CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ GÌ?

Chương trình này nhằm nâng cao kiến ​​thức chuyên môn của kinh doanh quốc tế. Sau khi hoàn tất chương trình, học sinh đã trở thành một quản lý kinh doanh chuyên nghiệp có khả năng độc lập quyết định, làm việc với quản lý hoặc yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường quốc tế hoặc đang có kế hoạch đi quốc tế.

LÀM THẾ NÀO LÀ SỰ CỨU TỔ CHỨC?

Phương pháp học tập đa phương thức được sử dụng. Mỗi khóa học bao gồm hai phiên liên lạc hai ngày trên trung bình. Trọng tâm của việc học là công việc độc lập cũng như giải quyết các nhiệm vụ đào tạo từ xa và học trực tuyến. Các dự án phát triển là một phần thiết yếu của các nghiên cứu.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đầu tiên năm tập trung vào việc quản lý và phát triển của các DNVVN trong môi trường hoạt động quốc tế. Trong năm thứ hai sinh viên chuyên hoặc trong quản lý (các khóa học được sắp xếp theo Kokkola) hoặc tiếp thị quốc tế (khóa học được sắp xếp theo Seinäjoki). Ngoài ra, các mô-đun của nghiên cứu quản lý dự án có sẵn cho sinh viên (khóa học sắp xếp theo Seinäjoki và Vaasa). Thông tin thêm về các nghiên cứu quản lý dự án: ProjectManagementTimetable 16-17.pdf

Luận án cuối cùng bao gồm một dự án phát triển được tiến hành cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác. tập tin đính kèm này cho thấy cấu trúc của nghiên cứu: MBA16 timetable.pdf

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH

Tại Đại học Seinäjoki khoa học ứng dụng, học bổng có thể được cấp cho các sinh viên phải trả học phí. Các nguyên tắc của chương trình học bổng của Đại học Seinäjoki khoa học ứng dụng như sau: Tất cả các sinh viên năm đầu tiên, người được yêu cầu phải trả một khoản phí học phí, được cấp học bổng, trong đó bao gồm 50% học phí hàng năm.

Học bổng dành cho sinh viên năm đầu tiên sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một.

Để đủ điều kiện cho một học bổng sau năm học đầu tiên học sinh phải tích luỹ:

  • tối thiểu 55 tín chỉ trong năm học trước đó trong một chương trình Cử nhân
  • tối thiểu 20 tín chỉ trong học kỳ trước đó (nửa năm) trong một chương trình Thạc sĩ

Số lượng học bổng sau năm học đầu tiên:

  • 60% học phí hàng năm cho sinh viên, những người đã tích lũy các khoản tín dụng nêu trên với giá trị trung bình lớp 3-5 (quy mô 0-5).
  • 30% học phí hàng năm cho sinh viên, những người đã tích lũy các khoản tín dụng nêu trên với giá trị trung bình lớp 1-2 (quy mô 0-5).

Học bổng dành cho học sinh tiếp tục sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của tháng Chín mỗi năm.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK)
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
7,800 EUR
7800 € mỗi năm học
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date