Khóa học khác biệt

Các giáo viên có kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn trong quản lý y tế và chi tiết cụ thể của nó; Các trường hợp nghiên cứu thành công với các tổ chức lớn, vừa và nhỏ; Cơ sở hạ tầng phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của đối tượng mục tiêu của chúng tôi; kinh nghiệm thực tế và sự hiện diện của các chuyên gia được mời trong một số mô-đun.

MỤC TIÊU

Trong số các mục tiêu chính của chương trình MBA, chúng ta có thể làm nổi bật:

  • Để cung cấp các kiến ​​thức cần thiết trong thực tiễn quản lý, hướng đến việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động liên quan đến cơ sở y tế.
  • Trao quyền cho học viên với các công cụ quản lý kỹ thuật và thiết lập các thông số cần thiết để giải quyết vấn đề duy nhất để kinh tế y tế và hậu quả của nó.
  • đặc biệt quan tâm trực tiếp đến chất lượng, kiểm toán và công nhận tại các bệnh viện, phòng khám, văn phòng. cách năng động và sáng tạo

MỤC TIÊU

Khóa học này là nhằm vào các chuyên gia những người thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, quản trị, kinh tế, kế toán viên hoạt động trong các bệnh viện, trạm y tế và / hoặc văn phòng.

PHƯƠNG PHÁP

Khóa học sẽ được phát triển thông qua các kỹ thuật giảng dạy / học tập khác nhau để cho phép học sinh tham gia tích cực trong việc xây dựng kiến ​​thức. Giáo sư cung cấp tài liệu học giám sát. Sẽ được sử dụng, theo bản chất và sự phù hợp của từng ngành, nhiều phương pháp như các nghiên cứu trường hợp, trò chơi và mô phỏng, hội nghị, các bài giảng, hội thảo, nghiên cứu đạo, làm việc nhóm, lớp học thực hành trong phòng thí nghiệm, tranh luận và trao đổi thí nghiệm.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Xem 11 các khóa học tại Grupo Tiradentes »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
418 giờ
Toàn thời gian
Price
10,114 BRL
26 góp của R $ 389,00 cho R $ 10,114.00
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date