MBA trong kinh doanh quốc tế

IPAG Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA trong kinh doanh quốc tế

IPAG Business School

Chương trình MBA của Ipag cung cấp một cơ hội có giá trị cho sinh viên và các chuyên gia để tìm hiểu và làm phong phú thêm kiến ​​thức của họ trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý để cải thiện triển vọng của họ trong thế giới năng động và cạnh tranh ngày nay.

Các chương trình MBA quốc tế, tất cả đều bằng tiếng Anh, phù hợp với sinh viên và các chuyên gia hoặc là đã có kiến ​​thức chung trong kinh doanh hoặc có ý định bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của họ trong kinh doanh và quản lý.

66246_728x290.gif

Mục tiêu của chương trình

  • Tiếp thu kiến ​​thức của thương mại và thông lệ quốc tế
  • Phát triển thẩm quyền trong nhập khẩu / lĩnh vực xuất khẩu quốc tế
  • Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của các công ty quốc tế và các doanh nghiệp
  • Cung cấp cái nhìn sâu vào các chiến lược tiếp thị quốc tế
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 24, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
9 EUR
€ 10 000
Locations
Pháp - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Pháp - Paris, Île-de-France
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Pháp - Paris, Île-de-France
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2019
Pháp - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Pháp - Paris, Île-de-France
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ