Trong khoảng

MBA về Kinh doanh Quốc tế từ Đại học West of Scotland tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao, có thể đáp ứng hiệu quả với những thách thức khó lường trong môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu. Nó cung cấp kiến thức và hiểu biết cốt lõi về kinh doanh với sự nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng quản lý ứng dụng quan trọng cho các nhà lãnh đạo kinh doanh hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo điều kiện của bạn sẽ được nuôi dưỡng và nâng cao.

Chương trình bao gồm các chủ đề như toàn cầu

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Success Point College »

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 12, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày