MBA Trong Kinh Doanh Quốc Tế

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

MBA về Kinh doanh Quốc tế từ Đại học West of Scotland tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao, có thể đáp ứng hiệu quả với những thách thức khó lường trong môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu. Nó cung cấp kiến thức và hiểu biết cốt lõi về kinh doanh với sự nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng quản lý ứng dụng quan trọng cho các nhà lãnh đạo kinh doanh hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo điều kiện của bạn sẽ được nuôi dưỡng và nâng cao.

Chương trình bao gồm các chủ đề như toàn cầu

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2019

Giới thiệu về trường

A highly acclaimed educational institute in UAE, Success Point College offers diploma, bachelor’s, and master’s programs approved by the University of West of Scotland to aspiring students and working ... Đọc thêm

A highly acclaimed educational institute in UAE, Success Point College offers diploma, bachelor’s, and master’s programs approved by the University of West of Scotland to aspiring students and working professionals. According to World University Rankings 2019, the university was voted as one of the top 500 in the world. Đọc ít hơn