MBA Tiếp thị, Quản lý Thương hiệu và Đổi mới

Chung

Có sẵn 7 địa điểm

Luyện thi

Discover various courses to make sure you are best prepared for your tests, to get the top grades you are able to.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Học bổng

Khám phá những chương trình học bổng để hỗ trợ cho quá trình học đại học của bạn trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

ISEG - The great school of communication, marketing, and digital is a school of marketing and communication. The school issues three Level 7 titles certified by the State and registered in the Nationa ... Đọc thêm

ISEG - The great school of communication, marketing, and digital is a school of marketing and communication. The school issues three Level 7 titles certified by the State and registered in the National Directory of Professional Certifications (RNCP). Đọc ít hơn
Paris , Bêlarut , Lille , Lyon , Nam Kinh , Strasbourg , Thành phố + 6 Hơn Ít hơn