Xã hội ngày nay đang phát triển với một tốc độ ổn định. Mỗi ngày, các vấn đề khác nhau và những thách thức nổi lên, làm cho sự phát triển của công ty một con đường chắc chắn. Để phát triển và đóng góp cho sự tiến bộ của thế giới, các doanh nghiệp phải trình bày giải pháp mới cho thị trường và văn hóa doanh nghiệp, không bao giờ bỏ qua các mục đích thực sự của xã hội bất kỳ: đóng góp cho lợi ích chung.

Mục tiêu của Toàn thời gian Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là trao quyền cho mỗi người tham gia với các kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ trong một bối cảnh quốc tế và đa văn hóa. Học sinh sẽ tiếp thu kiến ​​thức và năng lực về quản trị kinh doanh, tư vấn cũng như đánh giá của các công ty, từ đây có thể áp dụng các kỹ năng thu được của họ trong tình huống thực tế.

UCAM của Toàn thời gian MBA được thiết kế đặc biệt cho những người có mong muốn thúc đẩy sự nghiệp của họ trong lĩnh vực kinh doanh và ra quyết định.

Mục tiêu cốt lõi Chương trình Thạc sĩ này là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quốc tế và tiếng Tây Ban Nha từ một loạt các nền học thuật như pháp luật, truyền thông, kỹ thuật, nghệ thuật, y tế, dinh dưỡng, bán lẻ hoặc hoạt động thể chất, phấn đấu để đạt được kiến ​​thức tiên tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, đánh giá và tư vấn cũng như quản lý tổng hợp, xây dựng chiến lược và quy hoạch năng lực.

Đối với sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chương trình MBA sẽ là một cơ hội để làm mới kiến ​​thức của họ và thêm quan điểm mới để tập trung của họ dựa trên các mục tiêu và các giá trị mà chương trình phản ánh.

Học sinh cần phải sẵn sàng để làm việc và liên hệ với bạn bè từ các nước khác nhau, các nền văn hóa và nguồn gốc trong một môi trường đa văn hóa miêu tả thế giới toàn cầu hóa chúng ta đang sống. Các Toàn thời gian Quản trị Kinh doanh tập trung vào những người mà sẵn sàng để lãnh đạo, đóng góp cho nhân loại và tham gia vào phát triển bền vững kinh tế và xã hội. Học sinh nên bản chất muốn trở thành nhà lãnh đạo của sự đồng cảm và đạo đức người đặt những nỗ lực chân thành vào các dự án họ đang tham gia. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp trong tương lai phải có khả năng làm việc chăm chỉ và tạo cảm hứng cho những người khác như các mô hình vai trò, cho thấy tinh thần đồng đội và được mong muốn giúp đỡ người khác thành công trong nỗ lực của họ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Spanish (Spain)

Xem 2 các khóa học tại UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
8,900 EUR
8900 € Non-EU Citizens
Theo địa điểm
Theo ngày