MBA - thạc sĩ điều hành trong quản trị kinh doanh

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The Institute for Higher Education, and Development Administration (ISEAD) is associated with the School of Management Villanueva University Centre, affiliated with the University Complutense of Madri ... Đọc thêm

The Institute for Higher Education, and Development Administration (ISEAD) is associated with the School of Management Villanueva University Centre, affiliated with the University Complutense of Madrid, to develop teaching, research and education in the field of training directors and executives of the Company and the Public Administration. Đọc ít hơn
Madrid , Không có gì , Miami + 2 Hơn Ít hơn