MBA - Tổng quát hoặc Điều hành hoặc Tiếp thị hoặc Nhân sự hoặc Chăm sóc sức khỏe hoặc Trọng tâm Doanh nhân

Chung

Giới thiệu về trường

Six schools in three cities: Berlin, Dresden, and Hamburg. Lecturers and students from over 100 countries in almost 65 accredited German and English-language study programs. Diverse opportunities in m ... Đọc thêm

Six schools in three cities: Berlin, Dresden, and Hamburg. Lecturers and students from over 100 countries in almost 65 accredited German and English-language study programs. Diverse opportunities in management and entrepreneurship, media and creative industries, technology and IT, music, design, film, and text. Đọc ít hơn
Berlin , Dresden , Hamburg + 2 Hơn Ít hơn