MBA Quốc Tế

Chung

Luyện thi

Discover various courses to make sure you are best prepared for your tests, to get the top grades you are able to.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Học bổng

Khám phá những chương trình học bổng để hỗ trợ cho quá trình học đại học của bạn trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The IONIS Education Group is the first group of private higher education in France. The IONIS Group is committed to shaping the New Business Intelligence, based on a strong international outlook, a hi ... Đọc thêm

The IONIS Education Group is the first group of private higher education in France. The IONIS Group is committed to shaping the New Business Intelligence, based on a strong international outlook, a high awareness of innovation, a sense of initiative, and a true "culture of adaptation and change". Đọc ít hơn