Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Xếp hạng

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries w ... Đọc thêm

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries worldwide. Đọc ít hơn
Rome , Ý trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.