MBA Quản lý thời trang - Chuyên ngành sang trọng

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.”

The Paris Fashion School for Design and Business. In the words of Suzy Menkes, IFA Paris is where to “Learn the French way of seeing fashion as art.” Đọc ít hơn
Paris , Thượng Hải , Istanbul + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.