Đọc Mô tả chính thức

Hồ sơ

MBA Newcastle của bạn không chỉ là một chương trình quản lý. Đó là một hành trình khám phá bản thân và chuyển đổi cá nhân và chuyên nghiệp. Với bằng MBA từ Newcastle, bạn sẽ phát triển kiến thức, khả năng và tham vọng để định hình cả tương lai của một tổ chức và sự nghiệp của bạn.

Chương trình MBA của chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm nhập vai có cấu trúc cẩn thận, sẽ giúp bạn vượt qua ranh giới của mình. Nó được thiết kế để tập trung vào phát triển các khả năng bạn cần để cạnh tranh và thành công trong bất kỳ liên doanh hoặc ngành kinh doanh nào.

Bằng cách mài giũa kỹ năng lãnh đạo, tư duy phê phán và giao tiếp, bạn sẽ làm việc để cải thiện hiệu suất của mình. Hành trình MBA Newcastle của bạn đã được thiết kế cẩn thận để cung cấp cho bạn cơ hội để:

  • nâng cao nhận thức của bạn
  • tích hợp và áp dụng việc học của bạn
  • phát triển kỹ năng tư vấn của bạn
  • đóng góp và lãnh đạo các nhóm đa văn hóa

Bạn sẽ nổi lên tự tin hơn, có khả năng và được trang bị tốt hơn để thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức của bạn và vượt trội trong sự nghiệp.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Cập nhật lần cuối February 3, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
12 tháng
Toàn thời gian
Price
22,800 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày