Read the Official Description

MBA với Chuyên môn Marketing

Mô tả:

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với Chuyên môn hóa trong tiếp thị được thiết kế để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của các sinh viên trong việc đánh giá và xây dựng các quyết định chiến lược marketing. Nó trông chi tiết hơn vào những thách thức khác nhau mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong việc tìm kiếm của họ để đạt được và duy trì sự lãnh đạo thị trường và tăng trưởng lợi nhuận trong cạnh tranh, nhanh chóng thay đổi, thị trường toàn cầu. Học sinh được cung cấp các cơ hội trong suốt chương trình để áp dụng học tập của mình trong môi trường làm việc hiện tại và / hoặc trong cộng đồng của họ. Họ sẽ có kiến ​​thức về sự khác nhau giữa các nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức, và các nền văn hóa và hiểu được ý nghĩa những có về quản lý toàn cầu.

Kết quả học tập:

Sau khi hoàn thành khóa học này, đó là mong rằng sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • Thực hiện quyết định quan trọng thông qua sự phản chiếu với tài liệu tiếp thị hiện có và phát triển mới trong môi trường tiếp thị
 • Thể hiện kiến ​​thức về phạm vi và phát triển mới trong tiếp thị kỹ thuật số
 • Có một chiều sâu sự hiểu biết về quản lý mối quan hệ, hoạch định chiến lược và tiếp thị toàn cầu

Triển vọng nghề nghiệp:

Học sinh sẽ có thể thực hành trong một loạt các lĩnh vực tiếp thị và sử dụng kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình ra quyết định.

Cấu trúc khóa học:

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý chiến lược
 • Tài chính cho nhà quản lý
 • Lãnh đạo và quản lý phát triển
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Marketing quốc tế
 • tiếp thị kỹ thuật số
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Dự án Tư vấn Quản trị Kinh doanh

Yêu cầu nhập:

 • Một Danh hiệu Bằng từ một trường được công nhận
 • kinh nghiệm chuyên môn có liên quan hoặc bất kỳ tương đương

Sự kiện quan trọng

 • Trao Body: trường châu Âu kinh doanh (EBS), Paris
 • Khoa: Kinh doanh
 • Tiêu đề viết tắt: MBA Mktg
 • Thời gian học: 1 năm (FT)
 • Học phí đầy đủ: 13 000 USD
 • Chế độ học: Toàn thời gian
Program taught in:
Anh

See 4 more programs offered by Rushmore Business School »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
13,000 USD
Học phí đầy đủ: 13 000 USD
By locations
By date
Start Date
Tháng 8 2019
Application deadline

Tháng 8 2019