MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Located just 20 minutes from the center of Vilnius, Mykolas Romeris University (MRU) is one of the most international universities in Lithuania, currently having around 7,000 students from 74 countrie ... Đọc thêm

Located just 20 minutes from the center of Vilnius, Mykolas Romeris University (MRU) is one of the most international universities in Lithuania, currently having around 7,000 students from 74 countries. The university offers programs fully taught in English for international students at all levels - from Bachelor’s to PhDs in the field of Social Sciences and Informatics. Đọc ít hơn
Vilnius
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.