MBA (ĐẠI DIỆN CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO SENIOR LEADER)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Middlesex University’s Centres in London Holborn, Birmingham, and Manchester are delivered in partnership between the University and QA Higher Education. Students can choose to study undergraduate deg ... Đọc thêm

Middlesex University’s Centres in London Holborn, Birmingham, and Manchester are delivered in partnership between the University and QA Higher Education. Students can choose to study undergraduate degrees in Business with a Healthcare specialism, or Business Accounting at centrally located teaching centres. These degrees are offered as both traditional 3-year programmes or with the addition of an initial foundation year for added study and academic support. For students who need to fit study around any existing commitments, choose between daytime, and evening and weekend class timetables. These programmes offered are Middlesex University programmes and qualifications, designed, assessed, and quality assured by Middlesex but delivered at and by a partner. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.