MBA điều hành

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Kean University is an accredited State University in New Jersey and is home to the Nathan Weiss Graduate College. The University is located just a few miles away from New York City. Kean is a metropol ... Đọc thêm

Kean University is an accredited State University in New Jersey and is home to the Nathan Weiss Graduate College. The University is located just a few miles away from New York City. Kean is a metropolitan, comprehensive, interactive university that provides world-class education to its approximately 2,500 students. Đọc ít hơn
Newyork , liên hiệp + 1 Hơn Ít hơn