EFMD Epas Accredited

Chương trình Executive MBA Kean là một chương trình học MBA chuyên ngành chuẩn bị cho các nhà quản lý để thành công trong một môi trường kinh doanh toàn cầu. Nó cung cấp một lựa chọn rộng và sâu sắc về các khóa học toàn cầu tập trung, kinh nghiệm và tập huấn về các vấn đề kinh doanh toàn cầu. Ngoài ra, nó có một yêu cầu kinh nghiệm toàn cầu rộng lớn mà đặt nó ngoài các chương trình khác.

Các MBA trong chương trình Quản lý toàn cầu có sáu thành phần đặc biệt mà cùng nhau cung cấp sinh viên tốt nghiệp với kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để quản lý lực lượng lao động đa văn hóa và đa quốc gia có hiệu quả trong một môi trường kinh doanh toàn cầu thay đổi nhanh chóng:

  1. Yêu cầu sơ tuyển
  2. Kiến thức cốt lõi trong tắc Kinh doanh chính
  3. Kiến thức tiên tiến trong quản lý toàn cầu
  4. Kinh nghiệm toàn cầu
  5. Khu vực chuyên ngành (tùy chọn)
  6. Mô phỏng kinh doanh toàn cầu

Các chương trình Kean Executive MBA được cung cấp trong một loạt các định dạng. Nó được cung cấp tại cơ sở chính tại Union và cũng tại khuôn viên trường đại học cộng đồng của chúng tôi thuận tiện nằm ở Ocean County, NJ. Các chương trình MBA Kean cũng được cung cấp trên trang web tại các địa điểm công ty có đủ số lượng sinh viên để tạo thành một nhóm thuần tập.

Để tìm hiểu thêm về chương trình Executive MBA, hãy truy cập http://grad.kean.edu/masters-programs/global-mba-executive-option.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Kean University »

Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Price
- http://grad.kean.edu/tuition-and-fees
Theo địa điểm
Theo ngày