MBA điều hành

Montpellier Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA điều hành

Montpellier Business School

MBA dành cho các nhà quản lý

Cùng nhau chúng ta phát triển tiềm năng quản lý của mình, và của các đồng nghiệp của bạn, với một MBA trung vào chiến lược và vị trí vào việc đổi mới quản lý và kinh doanh. Hoàn toàn dạy bằng tiếng Pháp, với sự tham khảo học tập bằng tiếng Anh và tiếng Pháp Executive MBA - quản lý đào tạo "tuyệt hảo" -Một chương trình dành riêng cho các chuyên gia có kinh nghiệm để cải thiện hiệu suất, tầm nhìn chiến lược, phát triển và Chương trình -A lãnh đạo được thiết kế cho professionnals Giám đốc điều hành, giám đốc, giám đốc điều hành với tiềm năng, các doanh nhân, các nhà phát triển profile kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên và -progress kinh doanh trong quản lý, phát triển các hoạt động, thị trường mới, một đơn vị kinh doanh trong một công ty, tạo ra một doanh nghiệp, tiếp quản một công ty, thay đổi nghề nghiệp.

Chương trình được thiết kế trong tiêu chuẩn MBA, Được công nhận bởi amba, AACSB & các RNCP ở Pháp và châu Âu

  • AMBA, Hiệp hội các MBA, công nhận quốc tế cao nhất cho MBA. Ít hơn 2% MBA được công nhận trên toàn thế giới.
  • AACSB, kiểm định chất lượng của Mỹ, đánh dấu sự xuất sắc cho việc đào tạo quản lý tốt nhất. Ít hơn 5% các trường quản lý trên toàn thế giới.
  • RNCP cấp 1, cấp độ cao nhất của sự công nhận ở Pháp
    • Đào tạo tập trung vào các thị trường quốc tế, bao gồm cả các vùng Địa Trung Hải.
    • đào tạo tùy chỉnh: điều chỉnh tốc độ đào tạo, hỗ trợ cá nhân, một dự án chuyên nghiệp là cốt lõi của việc đào tạo, ứng dụng thực tế và giải pháp kinh doanh, một mạng lưới năng động bao trùm tất cả các lĩnh vực và châu lục.

Đối với câu hỏi về chương trình, xin vui lòng liên hệ: mba@montpellier-bs.com
+33 4 67 10 27 36

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Pháp
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Pháp - Montpellier, Occitanie
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Pháp - Montpellier, Occitanie
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ