M.Sc. Quản lý Rượu, Rượu mạnh & "Art de vivre"

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

M.Sc. Mục tiêu của Ban quản lý Rượu, Rượu mạnh và “Art de Vivre” là chuẩn bị các nhà quản lý chuyên môn cho ngành Rượu, Rượu mạnh & Art de Vivre. Chương trình kết hợp văn hóa quản lý và phương pháp luận với kiến thức cho các lĩnh vực này và những lĩnh vực liên quan như quản lý khách sạn & thực phẩm.

Chương trình dành cho tất cả những ai đam mê ngành công nghiệp Rượu / rượu mạnh & “art de Vivre” và những người muốn làm việc trong lĩnh vực này từ góc độ quản lý.

Nhận vào

Bằng cử nhân 4 năm hoặc 240 ECTS / 90 tín chỉ Hoa Kỳ và trình độ tiếng Anh tốt - Xem xét hồ sơ của ứng viên và phỏng vấn.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Giới thiệu về trường

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector.

Founded by Cartier in 1990, The Institut Supérieur de Marketing du Luxe provides the only training in the world desired and supported by professionals from the sector. Đọc ít hơn