Mô-đun điều hành MBA trong kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Tại sao một MBA trong kinh doanh

Lãnh đạo kỹ thuật số

Bạn có hoạt động hàng ngày trong một môi trường bận rộn với thời hạn chặt chẽ, lợi ích bộ phận khác nhau và ngân sách hạn chế? Bạn không phải là người duy nhất. Tác động của CNTT đối với các tổ chức là lớn và ngày càng tăng. Nó tập hợp rất nhiều khoản đầu tư, nhưng chúng không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả mong muốn và quá trình phát triển tổ chức thường dài và phức tạp. Tuy nhiên, CNTT cũng cho phép các cấu trúc tổ chức và mô hình kinh doanh mới; phát triển mạng lưới với các đối tác, kết nối tương tác chặt chẽ hơn với khách hàng và các lớp ít phân cấp hơn trong các doanh nghiệp.

CNTT không còn là một bộ phận riêng biệt, mà là một phần của chiến lược của một tổ chức, và do đó đòi hỏi sự lãnh đạo và tinh thần kinh doanh để luôn đi trước đối thủ. Bạn có thu hẹp khoảng cách giữa CNTT và Kinh doanh, đảm bảo một tương lai thành công?

MBA điều hành Modular trong kinh doanh

MBA điều hành Modular trong kinh doanh

 • Mô-đun 6 lõi
 • 2 mô đun chuyên môn
 • 1 chuyến du học quốc tế
 • luận án

Cũng có thể theo một hoặc một vài mô-đun riêng biệt.

Mô-đun

 • Quản lý thay đổi và phát triển tổ chức
 • AI và an ninh mạng
 • Quy trình kinh doanh và công nghệ
 • Quản lý thay đổi và phát triển tổ chức
 • Chiến lược kỹ thuật số và chuyển đổi
 • Số hóa và động lực học phòng
 • Lãnh đạo và hợp tác
 • Thị trường, Luật pháp và Đạo đức
 • Tiếp thị, đổi mới
 • Rủi ro và tài chính
 • Tổ chức và giá trị của dữ liệu và công nghệ
Cập nhật lần cuối Tháng Tư 2019

Giới thiệu về trường

Về Nyenrode Nyenrode Business Universiteit hoạt động vì một tương lai bền vững bằng cách kích thích sinh viên và người tham gia của chúng tôi phát triển thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Chúng ... Đọc thêm