Theo học Các Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh ở Kyrgyzstan

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ở Kyrgyzstan 2018/2019

Thông tin về Kyrgyzstan

Capital: Bishkek
Official Languages: Kyrgyz, Russian
Government: Unitary parliamentary republic
Population: 5,895,100
Gross Domestic Product: $13.125 billion
Currency: Som (KGS)
Time zone: (UTC+5)

Tìm chương trình học của bạn ở Kyrgyzstan