Giám đốc điều hành

Birmingham Business School, University of Birmingham

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giám đốc điều hành

Birmingham Business School, University of Birmingham

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
30 - 54 tháng
Bán thời gian
Price
Giá
24,960 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Birmingham, England
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates