Executive MBA tại Innovation & Kinh doanh Sáng tạo

TUM School of Management Executive Programs

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Executive MBA tại Innovation & Kinh doanh Sáng tạo

TUM School of Management Executive Programs

Các MBA điều hành trong đổi mới và sáng tạo Kinh doanh tại Trường TUM quản trị được cam kết là một chương trình kinh doanh hàng đầu cho các chuyên gia. Nó kết hợp một nền giáo dục xuất sắc với sự đổi mới quản lý và tư vấn cá nhân bắt đầu-up.

Trong các phần học tập, bạn sẽ phát triển khả năng quản lý của bạn và làm sắc nét sự hiểu biết kinh doanh của bạn. Trong module dự án, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết lập thành công một doanh nghiệp, từ việc phát triển một mô hình kinh doanh để gia nhập thị trường.

Lý do cho các MBA điều hành trong đổi mới và kinh doanh sáng tạo:

  • Chất lượng cao giáo dục thường xuyên: nghiên cứu tại TU München - Đại học xuất sắc
  • Tập trung duy nhất: Doanh nhân và sự đổi mới
  • Part-time EMBA cho các chuyên gia làm việc: Chương trình 12 tháng cộng với luận án thạc sĩ
  • Hands-on: Hoạt động dự án với tư vấn chuyên nghiệp
  • Đối tác đặc biệt: UC Berkeley, McKinsey, UnternehmerTUM

Yêu cầu:

BA hoặc kinh nghiệm độ làm việc cao hơn, tiềm năng lãnh đạo và ổ kinh doanh:

  • Các bạn đã thu thập tối thiểu là bốn năm kinh nghiệm làm việc có liên quan kể trình độ đại học đầu tiên của bạn?
  • Thành tích chuyên môn của bạn là gì?
  • Những thách thức nào bạn đã xử lý thành công với?

Sáng tạo và thực hiện: - Những khả năng trí tuệ, kỹ năng và giá trị phân tích sẽ giúp bạn thể hiện các thách thức của sự đổi mới?

Thành thạo nói và viết tiếng Anh: The chương trình ngôn ngữ là tiếng Anh, có nghĩa là những người tham gia phải đủ thành thạo để giao tiếp chuyên nghiệp trong các khóa học và các dự án đổi mới.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 4 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 học kỳ
Bán thời gian
Price
Giá
32,000 EUR
Locations
Đức - Munich, Bavaria
Ngày bắt đầu : Tháng 4 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 4 2019
Đức - Munich, Bavaria
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ