So sánh Các Chương trình EMBA về Tuân thủ

Giám đốc điều hành Chương trình MBA là một chương trình quản lý toàn cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia giữa sự nghiệp.Nó phát triển quản lý hiệu quả cho ngày hôm nay tổ chức năng động toàn cầu 's

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Tuân thủ 2020

Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
ESLSCA Business School
Paris, Pháp

Tuân thủ điều hành MBA

Tuân thủ điều hành MBA -
EMBA
Bán thời gian
Người Pháp, Anh
Khuôn viên trường