Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Hồi giáo

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Hồi giáo 2018/2019

Một EMBA hoặc Executive MBA là một mức độ kinh doanh tốt nghiệp cấp cho các chuyên gia và giám đốc điều hành. Nó cho phép họ nghiên cứu đào tạo quản trị kinh doanh và làm việc cùng một lúc.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Hồi giáo 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Tài chính Hồi giáo.  Hãy thử MBA Tài chính Hồi giáo thay vào đó.
Tài chính Hồi giáo

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây