Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Công

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Công 2019

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Tài chính Công 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Tài chính Công.  Hãy thử MBA Tài chính Công thay vào đó.
Tài chính Công

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây