Chương trình EMBA Bán thời gian về Quản trị công

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Quản trị công 2019

Quản trị công

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Mức độ tập trung thông tin Quản trị Kinh doanh được tổ chức cho những học sinh quan tâm trong việc có được vị trí hàng đầu trong tổ chức nào mà chủ yếu là tập trung vào lợi ích của công chúng và xã hội, như các tổ chức phi lợi nhuận, dịch vụ công cộng, chính sách công, giáo dục, và không các tổ chức chính phủ.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Quản trị công 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản trị công.  Hãy thử MBA Quản trị công thay vào đó.
Quản trị công

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây