Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý chung

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý chung 2019

Quản lý chung

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Đào tạo từ xa là một phương pháp cung cấp giáo dục cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường. Nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các chương trình đào tạo từ xa có thể được như hiệu quả và hiệu quả như chương trình lớp học thông thường đôi khi thậm chí còn tốt hơn!

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý chung 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý chung distance.  Hãy thử MBA Quản lý chung Học từ xa thay vào đó.

Các chương trình trong MBA Quản lý chung Học từ xa

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây