Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành

So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành

Một khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học về kinh doanh và có đủ kinh nghiệm làm việc, bước tiếp theo đó chính là lấy bằng MBA dành cho quản lý (EMBA). Các chương trình này kết hợp các môn học đại cương như tài chính, kế toán, và marketing với nghiên cứu kĩ năng lãnh đạo để giúp bạn sớm có được các vị trí quản lý và điều hành cấp cao.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Vận hành.  Hãy thử MBA Quản lý Vận hành thay vào đó.
Quản lý Vận hành

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây