Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành

So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn thậm chí có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Vận hành 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Vận hành.  Hãy thử MBA Quản lý Vận hành thay vào đó.
Quản lý Vận hành

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây