Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Truyền thông

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Truyền thông 2018

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Mặc dù tôi tham dự các lớp học trực tuyến xa xôi, một số trường đại học tổ chức bắt đầu tại một số địa điểm. Bạn thậm chí có thể ngưng dùng các lớp học trong nhiều tuần lễ trong năm mà không thu hồi và không có ném cho vay học sinh của bạn vào trả nợ. Đó là một cuộc tranh luận mạnh mẽ nhiều người nhìn vào khi đăng ký tham gia trong khoảng cách các lớp học.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Truyền thông 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Truyền thông distance. Hãy thử EMBA Quản lý Truyền thông Học từ xa thay vào đó.
Quản lý Truyền thông

Search for similar programs here