Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu 2018/2019

Quản lý Toàn cầu

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn thậm chí có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Toàn cầu distance.  Hãy thử MBA Quản lý Toàn cầu Học từ xa thay vào đó.
Quản lý Toàn cầu

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây