Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu 2019

Quản lý Toàn cầu

Một khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học về kinh doanh và có đủ kinh nghiệm làm việc, bước tiếp theo đó chính là lấy bằng MBA dành cho quản lý (EMBA). Các chương trình này kết hợp các môn học đại cương như tài chính, kế toán, và marketing với nghiên cứu kĩ năng lãnh đạo để giúp bạn sớm có được các vị trí quản lý và điều hành cấp cao.

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Toàn cầu 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Toàn cầu distance.  Hãy thử MBA Quản lý Toàn cầu Học từ xa thay vào đó.
Quản lý Toàn cầu

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây