Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Phát triển

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Phát triển 2019

Chương trình MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) được thiết kế dành cho những người đi làm có nhiều kinh nghiệm làm việc mong muốn và sẵn sàng để học các kĩ năng cần thiết để làm trong các vị trí quản lý và lãnh đạo điều hành. Các chương trình này sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về sự lãnh đạo, tài chính, marketing, và các chủ đề có liên quan khác.

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Phát triển 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Phát triển distance.  Hãy thử MBA Quản lý Phát triển Học từ xa thay vào đó.
Quản lý Phát triển

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây