Các Chương trình EMBA về Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế

So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế.  Hãy thử MBA Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế thay vào đó.
Quản lý Nguồn Nhân lực Quốc tế

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây