Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Hàng hải

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Hàng hải 2018/2019

Một khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học về kinh doanh và có đủ kinh nghiệm làm việc, bước tiếp theo đó chính là lấy bằng MBA dành cho quản lý (EMBA). Các chương trình này kết hợp các môn học đại cương như tài chính, kế toán, và marketing với nghiên cứu kĩ năng lãnh đạo để giúp bạn sớm có được các vị trí quản lý và điều hành cấp cao.

Đào tạo từ xa là một phương pháp cung cấp giáo dục cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường. Nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các chương trình đào tạo từ xa có thể được như hiệu quả và hiệu quả như chương trình lớp học thông thường đôi khi thậm chí còn tốt hơn!

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Học từ xa về Quản lý Hàng hải 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Quản lý Hàng hải distance.  Hãy thử MBA Quản lý Hàng hải Học từ xa thay vào đó.
Quản lý Hàng hải

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây