Các Chương trình EMBA về Professional Cooking

So sánh Các Chương trình EMBA về Professional Cooking

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Professional Cooking 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Professional Cooking.  Hãy thử MBA Professional Cooking thay vào đó.
Professional Cooking

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây