Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực 2018/2019

Nguồn Nhân lực

Giám đốc điều hành Chương trình MBA là một chương trình quản lý toàn cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia giữa sự nghiệp.Nó phát triển quản lý hiệu quả cho ngày hôm nay tổ chức năng động toàn cầu 's

Sinh viên muốn làm việc về quản lý nguồn nhân lực có thể sẽ muốn theo đuổi bằng MBA về Nguồn nhân lực. Chương trình này giúp sinh viên có được các kĩ năng quản lý và lãnh đạo nhờ đó họ có thể điều hành một cách có hiệu quả các nhóm nhân viên khác nhau.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực 2018/2019

Đọc nhiều hơn