Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực 2019

Nguồn Nhân lực

Giám đốc điều hành Chương trình MBA là một chương trình quản lý toàn cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia giữa sự nghiệp.Nó phát triển quản lý hiệu quả cho ngày hôm nay tổ chức năng động toàn cầu 's

Sinh viên muốn làm các công việc cao cấp trong lĩnh vực nguồn nhân lực nên theo học chương trình MBA về HR. Sinh viên sẽ được phát triển không chỉ kiến thức về nguồn nhân lực mà còn có một nền tảng vững chắc về kinh doanh và quản lý.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Nguồn Nhân lực 2019

Đọc nhiều hơn