Chương trình EMBA Bán thời gian về Logistics

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Logistics 2018/2019

Logistics

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Quản trị Kinh doanh Logistics cho phép sinh viên có được kiến ​​thức đầy đủ của lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp toàn cầu. Nó liên quan đến các hoạt động quốc tế phức tạp và các chiến lược hiệu quả để phù hợp với các thiết lập quốc tế phức tạp. Chương trình sáu tháng một năm nay sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Logistics 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Logistics.  Hãy thử MBA Logistics thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây