Các Chương trình EMBA về Lãnh đạo Sản xuất

So sánh Các Chương trình EMBA về Lãnh đạo Sản xuất

Một EMBA hoặc Executive MBA là một mức độ kinh doanh tốt nghiệp cấp cho các chuyên gia và giám đốc điều hành. Nó cho phép họ nghiên cứu đào tạo quản trị kinh doanh và làm việc cùng một lúc.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Lãnh đạo Sản xuất 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Lãnh đạo Sản xuất.  Hãy thử MBA Lãnh đạo Sản xuất thay vào đó.
Lãnh đạo Sản xuất

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây