Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế học

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế học 2018

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế học 2018

Đọc nhiều hơn