Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế Sáng tạo

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế Sáng tạo 2018/2019

Chương trình MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) được thiết kế dành cho những người đi làm có nhiều kinh nghiệm làm việc mong muốn và sẵn sàng để học các kĩ năng cần thiết để làm trong các vị trí quản lý và lãnh đạo điều hành. Các chương trình này sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về sự lãnh đạo, tài chính, marketing, và các chủ đề có liên quan khác.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh tế Sáng tạo 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Kinh tế Sáng tạo.  Hãy thử MBA Kinh tế Sáng tạo thay vào đó.
Kinh tế Sáng tạo

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây