Các Chương trình EMBA về Kinh doanh Giải trí

So sánh Các Chương trình EMBA về Kinh doanh Giải trí

Một EMBA hoặc Executive MBA là một mức độ kinh doanh tốt nghiệp cấp cho các chuyên gia và giám đốc điều hành. Nó cho phép họ nghiên cứu đào tạo quản trị kinh doanh và làm việc cùng một lúc.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Kinh doanh Giải trí 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Kinh doanh Giải trí.  Hãy thử MBA Kinh doanh Giải trí thay vào đó.
Kinh doanh Giải trí

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây