Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh doanh ở châu Âu

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh doanh ở châu Âu 2019

Một khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học về kinh doanh và có đủ kinh nghiệm làm việc, bước tiếp theo đó chính là lấy bằng MBA dành cho quản lý (EMBA). Các chương trình này kết hợp các môn học đại cương như tài chính, kế toán, và marketing với nghiên cứu kĩ năng lãnh đạo để giúp bạn sớm có được các vị trí quản lý và điều hành cấp cao.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kinh doanh ở châu Âu 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Kinh doanh ở châu Âu.  Hãy thử MBA Kinh doanh ở châu Âu thay vào đó.
Kinh doanh ở châu Âu

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây