Các Chương trình EMBA về Kinh doanh ở châu Á

So sánh Các Chương trình EMBA về Kinh doanh ở châu Á

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Kinh doanh ở châu Á 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Kinh doanh ở châu Á.  Hãy thử MBA Kinh doanh ở châu Á thay vào đó.
Kinh doanh ở châu Á

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây