Chương trình EMBA Bán thời gian về Kế toán và Tài chính

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kế toán và Tài chính 2018/2019

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Kế toán và Tài chính 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Kế toán và Tài chính.  Hãy thử MBA Kế toán và Tài chính thay vào đó.
Kế toán và Tài chính

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây