Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management 2018/2019

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Intellectual Property Management.  Hãy thử MBA Intellectual Property Management thay vào đó.
Intellectual Property Management

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây