Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management 2019

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Intellectual Property Management 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Intellectual Property Management.  Hãy thử MBA Intellectual Property Management thay vào đó.
Intellectual Property Management

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây