Các Chương trình EMBA về Huấn luyện nghề

So sánh Các Chương trình EMBA về Huấn luyện nghề

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Huấn luyện nghề 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Huấn luyện nghề.  Hãy thử MBA Huấn luyện nghề thay vào đó.

Các chương trình trong MBA Huấn luyện nghề

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây