Các Chương trình EMBA về Health Policy

So sánh Các Chương trình EMBA về Health Policy

Chương trình MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) được thiết kế dành cho những người đi làm có nhiều kinh nghiệm làm việc mong muốn và sẵn sàng để học các kĩ năng cần thiết để làm trong các vị trí quản lý và lãnh đạo điều hành. Các chương trình này sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về sự lãnh đạo, tài chính, marketing, và các chủ đề có liên quan khác.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Health Policy 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Health Policy.  Hãy thử MBA Health Policy thay vào đó.
Health Policy

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây