Chương trình EMBA Bán thời gian về Dịch vụ ngân hàng

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Dịch vụ ngân hàng 2018/2019

Dịch vụ ngân hàng

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Các Quản trị Kinh doanh Ngân hàng cung cấp một cái nhìn sâu sắc có giá trị vào những thách thức phải đối mặt với thế giới tài chính hiện đại. Mức độ này sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành ngân hàng.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Dịch vụ ngân hàng 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Dịch vụ ngân hàng.  Hãy thử MBA Dịch vụ ngân hàng thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây