Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế 2019

Chương trình đào tạo MBA dành cho các nhà quản lý (EMBA) hướng tới những người đã đi làm và có nhiều kinh nghiệm làm việc và được thiết kế để giúp sinh viên có các công cụ cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể vừa học vừa làm, và các kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của bạn.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Chính sách Kinh tế.  Hãy thử MBA Chính sách Kinh tế thay vào đó.
Chính sách Kinh tế

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây