Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế 2018/2019

Đối với những người có số lượng đáng kể các kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sẵn sàng để làm việc trong các vị trí cao cấp hơn, bằng MBA dành cho quản lý (EMBA) chính là bước tiếp theo dành cho bạn. Bạn sẽ được học nhiều các khóa học trong đó có kế toán, lãnh đạo, và tài chính.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Chính sách Kinh tế 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Chính sách Kinh tế.  Hãy thử MBA Chính sách Kinh tế thay vào đó.
Chính sách Kinh tế

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây