Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ trong Tài chính

Tìm kiếm Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ trong Tài chính 2018/2019

Một khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học về kinh doanh và có đủ kinh nghiệm làm việc, bước tiếp theo đó chính là lấy bằng MBA dành cho quản lý (EMBA). Các chương trình này kết hợp các môn học đại cương như tài chính, kế toán, và marketing với nghiên cứu kĩ năng lãnh đạo để giúp bạn sớm có được các vị trí quản lý và điều hành cấp cao.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình EMBA Bán thời gian về Công nghệ trong Tài chính 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Công nghệ trong Tài chính.  Hãy thử MBA Công nghệ trong Tài chính thay vào đó.
Công nghệ trong Tài chính

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây